Co obejmuje zabezpieczenie medyczne imprez?

ambulans MTB Medica

Czy to jest konieczne?

Zabezpieczenie medyczne to konieczność, która wynika z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wymaga profesjonalnego przygotowania organizacyjnego, a także zaplecza technicznego, co decyduje o tym, że nie można powierzyć tego zadania przypadkowej firmie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, jaka ciąży na organizatorach jest ogromna, dlatego warto oddać wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem medycznym w ręce profesjonalistów.

Organizator powinien mieć świadomość, jakiego rodzaju zagrożenia mogą pojawić się podczas imprezy, a także w jaki sposób może im przeciwdziałać. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że trzeba przygotować się na każdą ewentualność – od skaleczenia, po stany zagrożenia życia. Pomocne w planowaniu okazuje się ścisłe określenie liczby uczestników, ich wieku, poziomu spodziewanej agresji, dostępności alkoholu i narkotyków, temperatury otoczenia, warunków terenowych i in. Analiza tych czynników wyznacza możliwy zakres działań, wyposażenie i liczebność zespołu medyków. Muszą być adekwatne do skali i charakteru planowanej imprezy. W przeciwnym wypadku zabezpieczenie medyczne okaże się nieskuteczne już na etapie planowania, przez co organizator nie otrzyma zezwolenia na organizację eventu.

Zabezpieczenie medyczne, czyli co?

W zakres zabezpieczenia medycznego wchodzi kilka elementów stałych oraz kilka dodatkowych, które nie są konieczne, a jednak w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo, a także komfort uczestników.

  • Plan zabezpieczenia medycznego

To dokumentacja, którą należy sporządzić jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Plan zabezpieczenia medycznego powinien określać organizatora, charakter eventu, miejsce organizacji, przewidywaną liczbę uczestników, czas trwania, odpowiedzialność za całość bezpieczeństwa, zakres potrzebnej pomocy medycznej, nietypowe zagrożenia i potrzeby. Jako uzupełnienie warto dodać wnioski z poprzednich edycji lub wydarzeń podobnego rodzaju. Plan powinien zawierać również dokładne mapy obiektu/miejsca imprezy, na których zaznaczone są punkty medyczne, lokalizacja służb porządkowych i pomocniczych oraz drogi dojazdu dla karetek. Tworzenie planów zabezpieczenia medycznego to etap, w którym powinny uczestniczyć wszyscy, którzy będą odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa.

  • Punkty medyczne

To miejsca, w których udzielana jest pierwsza pomoc medyczna w drobnych urazach. Należy rozmieścić je w taki sposób, aby dotarcie do nich pieszo było możliwe w ciągu 5 minut.

  • Patrole piesze

Można rozróżnić dwa rodzaje patroli pieszych: podstawowe i zaawansowane. Patrol pieszy, który wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) ma w swoim składzie osoby przeszkolone w udzielaniu kwalifikowanej pomocy medycznej. Udzielają one pierwszej pomocy bez wykorzystania zaawansowanego sprzętu. Na miejscu zdarzenia pojawiają się w czasie krótszym niż 4 minuty. Z kolei patrol pieszy, który wykonuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS) stanowi zespół przeszkolonych osób, które dodatkowo mają możliwość zastosowania leczenia farmakologicznego oraz defibrylacji. Od momentu przyjęcia zgłoszenia dociera do poszkodowanego w ciągu 5-8 minut.

  • Szpital polowy

Nie jest wymagany prawnie, jednak postawienie szpitala polowego w znaczny sposób zwiększa możliwości zespołu medycznego. Pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych procedur medycznych lub zapewnienie pełnej opieki medycznej kilku lub kilkunastu poszkodowanym jednocześnie. To idealne rozwiązanie w przypadku różnego rodzaju imprez sportowych, takich jak maratony czy rajdy samochodowe.

  • Pomoc koordynatora zabezpieczenia medycznego

To kolejny element nieobowiązkowy. Praca koordynatora zapewnia doskonałe zgranie całego zespół medycznego, komunikację z organizatorem oraz placówkami zewnętrznymi, np. szpitalem. Koordynator czuwa nad sprawnym przebiegiem działań medycznych, dba m.in. o logistykę, wymianę informacji, dostawy sprzętu czy wdrażanie procedur w razie zaistnienia rozmaitych przeszkód.

Kto może zabezpieczać imprezę masową?

Zlecając wybranej firmie zabezpieczenie medyczne imprez należy sprawdzić czy spełnia ona wszelkie wymogi prawne, czy posiada niezbędny sprzęt oraz czy zatrudnia wykwalifikowanych pracowników. Poza tym bezcenne okazuje się doświadczenie, które zapewnia skuteczność i szybkość działania.

Jako MTB Medica stanowimy zespół profesjonalistów, który spełnia każdy z powyższych warunków. Jesteśmy gotowi zapewnić zabezpieczenie medyczne od etapu planowania, przez realizację, po interwencje nawet w najtrudniejszych przypadkach. Wiedza oraz doświadczenie naszego personelu pozwala na skuteczne udzielenie pierwszej pomocy na miejscu, niezbędne leczenie, jak i transport do szpitala. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możemy przeprowadzić zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, a nasze karetki zapewniają szybki i bezpieczny transport, nawet w trudnym terenie.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat nasi pracownicy brali udział w zabezpieczeniu medycznym różnego rodzaju imprez. Ich doświadczenie stanowi siłę MTB Medica. Kwalifikacje i praktyczna wiedza to jednak nie wszystko. Nasi pracownicy posługują się językami obcymi, koordynator czuwa nad pracą całego zespołu, ponadstandardowe wyposażenie sprawia, że jesteśmy gotowi na wszystko, a elastyczność pozwala dostosować się do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Więcej szczegółów na ten temat ujęliśmy na stronie EVENTY I IMPREZY MASOWE.